Hiển thị kết quả duy nhất

 Tác dụng của bộ néo cáp quang OPGW

  • Bộ néo cáp quang OPGW có tác dụng phân phối áp lực đều trên mặt của cáp. Tránh lực tập trung do đó tăng khả năng bảo vệ cáp quang.
  • Bộ néo cáp cung cấp khả năng bám giữ cáp cao hơn. Lục căng cáp quang lớn hơn khi áp lực không vượt quá giới hạn của cáp quang OPGW.

Cáp quang OPGW

Bộ néo cáp quang OPGW

1200000