Tạ chống rung cáp quang OPGW

0

Tạ chống rung cáp quang OPGW có tác dụng loại bỏ thiệt hại do gió gây ra đến đường dây cáp quang OPGW treo trên đường dây trên không 110kV đến 500kV.