Bộ treo cáp quang OPGW ( Cáp quang chống sét)

0

Chuỗi đỡ cáp quang OPGW với các khoảng vượt.

– Đạt tiêu chuẩn ngành điện, viễn thông.

– Đa dạng chủng loại.

– Trách nhiệm uy tín hàng đầu.