Cáp quang OPGW chủ yếu được sử dụng bởi ngành điện lực, được đặt ở vị trí trên cùng an toàn của đường truyền, nơi nó “che chắn” các dây dẫn quan trọng khỏi sét đồng thời cung cấp đường dẫn viễn thông cho liên lạc nội bộ cũng như bên thứ ba.

Nó được thiết kế để thay thế các dây nối đất truyền thống trên các đường truyền dẫn trên không,chứa các sợi quang có thể được sử dụng cho các mục đích viễn thông. Cáp OPGW phải có khả năng chịu được các ứng suất cơ học do các yếu tố môi trường như gió và băng tác động lên cáp. Cáp OPGW cũng phải có khả năng xử lý các lỗi điện trên đường truyền bằng cách cung cấp một đường dẫn xuống đất mà không làm hỏng các sợi quang nhạy cảm bên trong cáp.